Info

a long journey through time and space

K- Mam wrażenie, że każdy o tym myślał. O wyborze pomiędzy pewną, stabilną przyszłością a życiem na krawędzi, pełnym wyzwań, w którym poruszasz się według tego co podpowiada ci wnętrze. Najlepsze połączenie emocji to euforia i strach, chyba nie istnieje nic bardziej pociągającego. My będziemy podążali tą drogą.

K- I have got a feeling that everyone has thought of it. A choice between a steady future and a life on the edge, full of adventures – where you do whatever your heart tells you to do. The best combination of feelings is an euforia mixed with fear, there is no better feeling. We will follow that path.

 N- Świat potrzebuje ludzi którzy o tym myślą i o tym mówią…ale najbardziej potrzebuje ludzi którzy to robią. To oni nie boją się zmian a wręcz je inicjują. Najważniejsze to nie poddać się rutynie i stagnacji, to one nas otępiają, demotywują.

N- World needs people who think and who talks…but most of all it needs people who do. Thosecpeople are not afraid of changes, they initiate them.cThe main thing is to say no to routine and stagnation – they are the ones that demotivate us.

Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS