Info

a long journey through time and space

Posts tagged france

Tour The France..

Pierwszy przystanek na naszej trasie to  festiwal w Arles. Czuje się tam jak w domu, ten sam kemping, te same miejsca wystawiennicze, ta sama restauracja u Louigiego z napisem ‘Pizzy nie sprzedajemy’.. Na ogół nie lubie tego samego ale Arles i festiwal to zupełnie inna bajka.. 

Ciekawe wystawy, trochę retrospekcji, kombinacja która mnie bardzo zainspirowała, mamy sporo nowych pomysłów z N, teraz trzeba znaleźć czas na ich realizację.

|

First stop on our road is Arles Festival. I feel like at home here. the same camping, the same venues, the same restaurant at Lougi with ‘No pizzas here’ sign. Usually I don’t like doing the same thing but Arles and the festival is an exception. Interesting exhibitions, little retrospection, combination that inspires me a lot..we have a lot of new ideas with N, now we only have to find time to make them happen.

Foto Festiwal w Arles był niesamowitą inspiracją.

Codziennie dojeżdżaliśmy do miasta autostopem, najczęściej zabierali nas fotografowie (typowe jak na tego rodzaju festiwal) a ich pytania “czy jesteście fotografami..?” irytowały nas najbardziej. Stad też wymyśliliśmy sobie alternatywne osobowości, N – projektuje dilda, a ja je produkuję.

|

Arles festival was extremely inspiring.

Everyday we were hitchhiking to town, almost all drivers were photographers ( what is typical for such an event), and their questions “are you photographers?” were irritating us. That’s why from now on we have new identities, N – designs dildos, and I am producing them.

_

arles_A_01

 

arles_A_02

arles_A_03

 

arles_A_04

arles_A_05

arles_A_06

arles_A_07

 

arles_A_08

 

K – Mój przyjaciel powiedział, że nas nosi i miał rację. Gdy się podróżuje, codziennie chce się czegoś nowego.
Nie zdążyliśmy nacieszyć się przyjaciółmi, rodzinnymi stronami i już ponownie byliśmy w trasie. Z Danielem, Zuzką i Tomasem pojechaliśmy na festiwal do Arles.

Podróżowanie z kimś jest niezłą lekcja pokory, umiejętnością odnajdywania kompromisów a nawet walką charakterów. Podczas wyjazdu na Lazurowe wybrzeże, stoczyliśmy parę bitew ale ostatecznie zawarliśmy przymierze.

|

K – My friend told me that we couldn’t stay in one place for long and well, he was right. When you are on the road, everyday you want something new. We didn’t even have time for meeting up with friends, for our homeland, when we realised that we are on the road again. With Daniel, Zuzka and Tomas we went to Arles.

Traveling with someone is a great lesson of humility, ability to find compromise and battle between character. During the trip to Côte d’Azur we had couple of fights but finaly we reached the agreement.

_

cannes_AB_01

 

 

cannes_AB_02

 

cannes_AB_03

 

cannes_AB_04

cannes_AB_05

 

cannes_AB_06

cannes_AB_07

cannes_AB_08

cannes_AB_09

 

N- Powrót do Europy, do bardziej znanych nam rejonów. Wakacyjnie. Po powrocie do Polski spontaniczny wypad do Paryża. Słońce, bagietka i ser. Mały budżet, dużo energii. Podróż trwa.

N- Back in Europe, area that we know so well. Holidays. After coming back to Poland a spontaneus trip to Paris. Sun, baguette and cheese. Small budget, big energy. Our journey is on.

PARIS

 

FUJI436

 

FUJI434