Info

a long journey through time and space

Posts from the Arles Category

Tour The France..

Pierwszy przystanek na naszej trasie to  festiwal w Arles. Czuje się tam jak w domu, ten sam kemping, te same miejsca wystawiennicze, ta sama restauracja u Louigiego z napisem ‘Pizzy nie sprzedajemy’.. Na ogół nie lubie tego samego ale Arles i festiwal to zupełnie inna bajka.. 

Ciekawe wystawy, trochę retrospekcji, kombinacja która mnie bardzo zainspirowała, mamy sporo nowych pomysłów z N, teraz trzeba znaleźć czas na ich realizację.

|

First stop on our road is Arles Festival. I feel like at home here. the same camping, the same venues, the same restaurant at Lougi with ‘No pizzas here’ sign. Usually I don’t like doing the same thing but Arles and the festival is an exception. Interesting exhibitions, little retrospection, combination that inspires me a lot..we have a lot of new ideas with N, now we only have to find time to make them happen.

Foto Festiwal w Arles był niesamowitą inspiracją.

Codziennie dojeżdżaliśmy do miasta autostopem, najczęściej zabierali nas fotografowie (typowe jak na tego rodzaju festiwal) a ich pytania “czy jesteście fotografami..?” irytowały nas najbardziej. Stad też wymyśliliśmy sobie alternatywne osobowości, N – projektuje dilda, a ja je produkuję.

|

Arles festival was extremely inspiring.

Everyday we were hitchhiking to town, almost all drivers were photographers ( what is typical for such an event), and their questions “are you photographers?” were irritating us. That’s why from now on we have new identities, N – designs dildos, and I am producing them.

_

arles_A_01

 

arles_A_02

arles_A_03

 

arles_A_04

arles_A_05

arles_A_06

arles_A_07

 

arles_A_08