Info

a long journey through time and space

Posts from the Norwegia Category

K – Ciężko jest nas zatrzymać, teraz zmierzamy na północ.. Gonimy za baśnią..

|


K – It’s hard to stop us, now we are heading north.. We are chasing a fairytail..