Info

a long journey through time and space

Posts from the kolej transsyberyjska Category

K – 6000 km, 5 dni, 480 osób, 3 byłych więźniów..

K – 6000 km, 5 days, 480 people, 3 ex prisoners..

N – wiele godzin rozmyślania, prób ustalenia dalszego planu i porozumiewania się ze współpasażerami.

N- many hours spent on thinking, trying to make a plan and communicating with passengers.