Info

a long journey through time and space

Posts from the wystawy Category

Tour The France..

Pierwszy przystanek na naszej trasie to  festiwal w Arles. Czuje się tam jak w domu, ten sam kemping, te same miejsca wystawiennicze, ta sama restauracja u Louigiego z napisem ‘Pizzy nie sprzedajemy’.. Na ogół nie lubie tego samego ale Arles i festiwal to zupełnie inna bajka.. 

Ciekawe wystawy, trochę retrospekcji, kombinacja która mnie bardzo zainspirowała, mamy sporo nowych pomysłów z N, teraz trzeba znaleźć czas na ich realizację.

|

First stop on our road is Arles Festival. I feel like at home here. the same camping, the same venues, the same restaurant at Lougi with ‘No pizzas here’ sign. Usually I don’t like doing the same thing but Arles and the festival is an exception. Interesting exhibitions, little retrospection, combination that inspires me a lot..we have a lot of new ideas with N, now we only have to find time to make them happen.

K – Przejechaliśmy z Mazur na Suwalszczyznę, brniemy dalej w dzicz, trzymamy się bezdroży, obozujemy w lasach, rozgrzewamy się przy ogniskach i zastanawiamy się czy granice są w stanie nas powstrzymać. Dzisiaj jezioro Hańcza, kraina tysiąca nurków i przejrzystej wody..

K – We have traveled from Masuria to Suwalszczyzna, going deeper into the wilderness, keeping offroad, camping in the woods, warming up by the fire and wondering if borders are going to stop us. Today Hancza lake, the land of divers and clear water…

_