Info

a long journey through time and space

N- Podróżowania to nie sielanka, to ciągła walka. Walka przede wszystkim ze sobą, ze swoimi słabościami, z myślami. Odcięcie się od przeszłości, problemów polskich, wygodnego życia- Mongolia to idealny początek podróży jeżeli chodzi o naukę kompletnie nowego stylu/sposobu a także podejścia do życia.
Dni uzależnione od pogody (mróz w nocy, gorąc nie do wytrzymania w dzień, pojawiające się znikąd wichury) i kończące się o zachodzie słońca, niewygoda, brak schronienia i przytłaczające zmęczenie. Interesowność innych, problemy z komunikacją i częsty brak podstawowych rzeczy – nie ma co jeść (lub pić), nie ma gdzie zmyć z siebie brudopot – jedynie z kupo/sikiem problemów nie było (użyźnianie gleby). Transport który odmawia współpracy a nawet Cię z niego zrzuca (ukłony dla Skurwiela) lub ucieka z całym Twoim dobytkiem (ukłony dla Hana). W tej Mongolii nic nie jest proste i łatwe do załatwienia. Ale jest też inna Mongolia- nadal dzika, w dużym stopniu nietknięta problemami współczesnej cywilizacji, czysta, żyjąca w zgodzie z naturą i tradycją, pełna ludzi pomocnych i bezinteresownych, widoków niczym jak ze zphotoshopowanych pocztówek i niesamowitej ciszy. Mongolia która daje wolność i przyciąga niczym magnes.

N- Travelling is not easy, it’s a constant fight. Fight with myself, with my weaknesses, with thoughts. Separating yourself from the past, Polish problems, comfortable life back home- Mongolia is an ideal beginning of travelling as far as learning a new way of living and atiitude towards life is concerned. Days relied on weather conditions (extremely cold at night, hot during the day) and ending at sunset, lack of comfort, lack of shelter and constant exhaustion. People interested in money only, problems with communication and lack of basic things such as food, drink, place to wash yourself. Transport that disagrees with you or even throw you down (my regards to Motherfucker) or run away with all your belongings (my regards to Han). In this Mongolia, nothing is easy. But there is also other Mongolia – still wild, pure, living in a communion with nature and tradition, full of people willing to help, view taken from the photoshoped postcards and amazing quietness. Mongolia that gives you freedom.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS