Info

a long journey through time and space

N- w Chinach każdy może mieć swoje 5 minut sławy. Jak? Wystarczy być białym. Gwarantowane: niezliczona ilość dzieci sadzanych na kolanach, olbrzymia ilość wieloosobowych rodzin zatrzymujących rozmaite pojazdy tylko po to aby uwiecznić europejskie twarze na zdjęciu (z każdym członkiem rodziny z osobna)…. oraz nieodparta pokusa pobierania opłaty za wyżej wymienione. Ale bycie ‘białym celebrytą’ w Chinach – bezcenne.

N- In China, everyone can have their five minutes of fame. How? You have to be White. Guaranteed: unlimited amount of children put on your laps, many families stopping by just to take a photo with a White foreigner (with each member of the big family)…and temptation to charge them a little for the above. But being a ‘White celebrity’ in China – priceless.

Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS