Info

a long journey through time and space

N – z dala od tłumów, kolejek, przepychanek, ciągłego hałasu. od zimna, szarości i smogu. od zniechęcenia do siebie, do pracy, do Szanghaju. silna potrzeba nowych bodźców, nowej energii, motywacji. 3 godziny lotu- podróż w inną rzeczywistość, świat równoległy. zachłystuję się.

manila.mocne słońce.przejrzyste niebo.wanna.

chinatown.

jeepney.                     świeże soki.uśmiechy.españa. bieda.dzieci.zwiedzanie.oglądanie.zmęczenie.brudne stopy.pot.

mindoro.tranwestyci.                        młode filipinki.starzy amerykanie,szwajcarzy,niemcy.grzybki.okulary.perły.deszcz.

palawan.motor.kokosy.

szczęśliwy K.

meszki.morze.ognisko.110b.plaża.piach w majtkach.grill.fryzjer.nagość.pogryzienia.kremy.nietoperze.

vincente i alimanguan.bracia.                            harmonijka.bob dylan.taniec.miłość.walki kogutów.myszka miki.kindle.gitara.rum.

alan.ania.piaskowy potwór.dyskoteka.krab.wędka.burning man.kanasta.wiatr.

|

N- far away from crowd, queues, constant noise. from cold, greyness, pollution. from being discouraged by ourselves, by work, Shanghai. strong need for new incentives, energy, motivation. 3 hours long flight- completely new reality, a parallel world. I take it all in.

manila. strong sun. clear blue sky. bathtub.

chinatown.

jeepney.                fresh juice.smiles.españa.poverty.children.sightseeing.being tired.dirty feet.sweat.

mindoro.tranwestites.                        young phillipino girls.old americans,swiss,germans.mushrooms.sunglasses.pearls

palwan.motorbikes.coconuts.

happy K.

sunflies.sea.fireplace.110b.sand.sand in pants.grill.haircut.being naked.bites.creams.bats.

vincente and alimanguan.brothers.

harmonica.bob dylan.dance.love.rooster fights.mickey mouse.guitar.kindle.rum.

alan.ania.sand monster.disco.crab.fishing rod.kanasta.burning man.wind

_

Y_A

Y_B

Y_C

Y_D

Y_E

Y_F

Y_G

Y_H

Y_I

Y_J

Y_K

Y_L

Y_M

Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS