Info

a long journey through time and space

K- To już niemalże ostatni wpis z Sajgonu, zostawiamy go za sobą. Mamy już przesyt Azji stąd też nie do końca zżyliśmy się z Wietnamem.. A być może mieliśmy zbyt mało czasu aby go lepiej poznać.

N- Szkoda, że świetny dokument ‘Last Days in Vietnam’ zobaczyliśmy dopiero po powrocie, zupełnie inaczej zaczęłam patrzeć na historię Wietnamu, na podział i relacje między południem a północą. W dzisiejszym Wietnamie historię widać głównie po różnorakich suwenirach które są wszechobecne. Jak widać wojnę, śmierć i tragedię również da się sprzedać.

|

K- It’s nearly the last post from Saigon, we leave it behind. Maybe we have had enough of Asia, that’s why we did not really feel Vietnam the way we should….ot maybe we did not have enough time to get to know it better.

N- It’s a shame that a great documentary film called ‘Last Days in Vietnam’ we saw after we came back. I started to look at Vietnam and its history and relations between North and East in a different light. Nowadays in Vietnam the history is mostly visible on all the souvenirs you can get. As it turned out- war, death and tragedy can also be sold.

_

 

VIET_2015_01

 

VIET_2015_02

 

DD-5

 

DD-6

 

DD-7

 

 

VIET_2015_06

 

VIET_2015_07

 

VIET_2015_08

 

 

Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS