Info

a long journey through time and space

Posts tagged Guoliangcun

Choose another tag?

K – Nie ma nic za darmo, w szczególności w Chinach. Jeżeli jesteś we wschodniej ich części i poszukujesz zielonych dziewiczych krajobrazów.. zapomnij.. nie ma ich zbyt wielu. Nam się udało, niewielka wioska Guoliangcun. Co prawda okazała się płatną atrakcją turystyczną.

K- Nothing comes for free, especially in China. If you are in the East part of China and looking for a green getaway, forget it…there are not many of them here. We were lucky, we foung a small village called Guoliangcun. Unfortunately, we had to pay to get in.

Image

Image

Image