Info

a long journey through time and space

Posts tagged Tobołowo

Choose another tag?

N- Już wkrótce wszystko to, co dotychczas znaliśmy i do czego byliśmy przyzwyczajeni, ulegnie zmianie.Nic już nie będzie takie jak wcześniej.Nowe doznania, nowe emocje, miejsca i ludzie. Nowa energia.

N- Soon enough, everything that we know and that we are used to, will change.

Nothing will be the same again. New experiences, emotions, places and people. New energy.