Info

a long journey through time and space

Posts tagged video

N – Poostródowa ucieczka z miasta, dużej ilości dźwięków, deszczu i tłumu. Taneczne baterie naładowane. Mazurska sielanka.

N – Afterostroda escape from the city, big amount of noises, rain and crowd. Dancing batteries loaded. Masurian chill.

Advertisements