Info

a long journey through time and space

N- droga od myślenia o wyjeździe do samego wyjazdu jest długa, kręta i nieprzewidywalna. Ja myślałam długo, bo przez większość życia. Jednak to nie sam wyjazd jest trudny a znalezienie odpowiedniej osoby z którą ma się energię to zrobić. Jest energia- jest motywacja i siła. Nie ma rzeczy niemożliwych.

N- the road from thinking about long distance travelling and actually doing it is long and unpredictable. I have thought about it for a long time. But not only the journey itself is difficult but finding someone who shares the energy and will to do it. There is an energy – there is motivation and strength. Nothing is impossible

K – Jest to strasznie dziwne ale mam wewnętrzną potrzebę przemieszczania, zmieniania, ryzykowania, podejmowania wyzwań. Od zawsze chciałem wyjechać, nie wiedząc czemu zastałem się, przestałem rozważać to w kwestiach możliwości, pozostawiłem w sferze marzeń. Teraz to się dzieje i nie moge przestać o tym myśleć… strach i ekscytacja!

K- It is very strange but I have this urge to move, change, risk. I have always wanted to travel – don’t know why I stopped thinking about it as a possibility – it remained as a wish. Now it is happening and I can’t stop thinking about it – fear and excitement!!!

Berlin

Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS