Info

a long journey through time and space

N- Zawsze twierdziłam i uparcie twierdzić będę, że w życiu trzeba próbować wszystkiego. Nowe doświadczenia- te dobre, złe czy te które z pozoru wydają się być zupełnie nieciekawe – kształtują nas, dają nową energię oraz inspirację i wypełniają głowę wspomnieniami. Im więcej rzeczy próbujemy, tym łatwiej jest nam się odnaleźć w nowej sytuacji, miejscu, pośród ludzi którzy wydają się nam być zupełnie z innej bajki.

Ja, tym właśnie sposobem, znalazłam się tutaj w towarzystwie nauczycieli języka angielskiego. Co prawda jedynie weekendowo, ale nie zmienia to faktu, że niezwykle przerażającą/nową/wykańczającą/zabawną rzeczą jest dla mnie obcowanie z małymi chińskimi istotami.

N- I have always thought that a person should try everything in his life. New experiences – good, bad or the ones that seem to be uninteresting at first – broaden our horizon, give us new energy and inspiration and fill our heads with memories. The more things we try, the easier it is to find ourselves in a new situation, place, among people who seem to be from a completely different planet.

This is how i have ended up as teacher here, in Shanghai. Fair enough it’s only on weekends, but it does not change the fact that it is an extremely scary/new/tiring/funny experience to spend time among Chinese kids.

2

3

5

4

6

Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS